Ubezpieczenie GAP, na czym polega?

Decydując się na leasing nowego samochodu, spotkasz się z propozycją zawarcia dodatkowego ubezpieczenia GAP. Czy to się opłaca?  Jaka jest cena GAP? Jaki wariant GAP wybrać?

GAP to ubezpieczenie od straty finansowej, a dokładniej od utraty wartości samochodu działające w przypadku szkody całkowitej lub utraty samochodu np. kradzieży. Niektóre oferty GAP nie obejmują kradzieży. Zaletą GAP jest możliwość zakupu auta porównywalnego z utraconym. 

Ubezpieczenie GAP w Auto za grosze

Kiedy może przydać się GAP?

Przykład: Bierzesz w leasing nową Mazdę 3 o wartości 85 000 PLN brutto z 5% wkładem własnym. Niestety po roku masz wypadek. Rzeczoznawca stwierdza szkodę całkowitą. Wrak samochodu zostaje sprzedany na części za 7 000 PLN, a ubezpieczyciel wypłaca Ci z tytułu AC 63 000 PLN. Leasingodawca oblicza niespłaconą kwotę oraz koszty zamknięcia umowy leasingu przed czasem na 78 000 PLN i żąda od Ciebie spłaty brakujących 8 000 PLN.

Takich przypadków jest wiele i właśnie na wypadek takich zdarzeń warto skorzystać z ubezpieczenia GAP.

 

Rodzaje ubezpieczenia GAP

 

GAP fakturowy (RTI)

Ubezpieczenie, które pokrywa różnicę między ceną samochodu z faktury, a większą z dwóch kwot: odszkodowaniem z AC lub wartością pojazdu.

Przykład: Kupiłeś samochód za 85 000 PLN. Po 2 latach jego wartość spadła do 60 000 PLN i został on skradziony. W tym wariancie GAP zapewni Ci wypłatę różnicy do wartości z faktury, czyli 25 000 PLN.

Kiedy warto skorzystać z GAP-u fakturowego?

Najkorzystniej jest wykorzystać go przy leasingu nowych samochodów, gdzie utrata wartości w stosunku do ceny z faktury zakupu jest największa. Dlatego też jest to najdroższy wariant ubezpieczenia GAP. Większość leasingodawców oferuje głównie tylko ten wariant GAP.

Zdarza się, że leasingodawcy oferują również GAP, który wypłaca 10% ponad wartość z faktury zakupu auta, jeśli szkoda całkowita lub kradzież miała miejsce w pierwszym roku leasingu pojazdu.

 

GAP finansowy

Pokrywa różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty na dzień wypłaty z odszkodowania AC, a wartością odszkodowania z tytułu AC.

Przykład: Do spłaty leasingu pojazdu zostało ci 35 000 PLN. Wypłata z polisy AC wyniosła 25 000 PLN. W tym wariancie GAP wypłaca Ci różnicę między wartością do spłaty, a wartością z odszkodowania, czyli kwotę 10 000 PLN.

Kiedy warto wykorzystać GAP finansowy?

Wtedy, kiedy bierzesz samochód w leasing z bardzo niskim wkładem własnym np. 0-10% i/lub z wysokim wykupem. Wtedy właśnie jest duża szansa, że wartość samochodu w danym momencie jest niższa, niż to co zostało Ci do spłaty. Ten wariant GAP jest najtańszy.

 

GAP Indeksowy

Jest to najbardziej powszechny i najczęściej wybierany wariant GAP, który wypłaca dany % wartości samochodu. Zwykle od 20% do 30% w zależności od rodzaju pojazdu i firmy leasingowej oferującej GAP.

Przykład: Wartość leasingowanego samochodu wynosi 50 000 PLN. W tym wariancie ubezpieczenie GAP wypłaca Ci dodatkowe odszkodowanie od 10 000 PLN do 15 000 PLN.

Kiedy warto zastosować GAP Indeksowy?

Dla dowolnego pojazdu na dowolnych warunkach leasingu, jeśli chcesz się tylko solidnie zabezpieczyć na wypadek szkody całkowitej lub kradzieży, a szukasz rozsądnego kompromisu cenowego między GAP-em fakturowym a finansowym. Przy krótkich 2, 3 letnich leasingach z wysokim wkładem własnym często GAP indeksowy jest lepszym wyborem od GAP-u fakturowego, w dodatku sporo tańszym.

 

GAP Casco

GAP ten pokrywa różnicę między wypłatą z ubezpieczenia OC/AC (dla szkód całkowitych powiększoną o wartość wraku), a sumą ubezpieczenia z polisy AC, która ważna jest na moment zawarcia umowy ubezpieczenia.

Kiedy i kto powinien skorzystać z GAP-u Casco?

Ten wariant GAP można wyjątkowo zawrzeć aneksem do trwającej już umowy leasingu lub pożyczki. Chcąc przystąpić do tego ubezpieczenia na okres no 1 roku sprawdź, czy Twoja polisa AC nie ma przypadkiem gwarancji utrzymania stałej wartości fakturowej.

 

Ubezpieczenie GAP, jak działa?

 

Ubezpieczenie GAP to czasami także dodatkowe świadczenia wypłacane niezależnie od odszkodowania wypłaconego z GAP:

 • Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego.
 • Zwrot kosztów do 5-8% wartości z faktury lub polisy AC (dotyczy GAP-u fakturowego i casco, maksymalnie do 5 000 PLN – 6 000 PLN) na koszty ubezpieczenia nowego pojazdu OC, AC, NNW lub pierwszej wpłaty na leasing lub pożyczkę nowego pojazdu lub trzech pierwszych rat w nowej umowie leasingu.
 • Zwrot kosztów pobytu w hotelu podczas szkody całkowitej.

Niestety większość spotykanych u leasingodawców GAP-ów nie zawiera wyżej wymienionych świadczeń. Te, które je zawierają, są często droższe.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP zawierane jest na cały okres trwania umowy leasingu, a jego koszty są najczęściej doliczone do rat leasingu. Koszt GAP-u to zwykle dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie, w skład których wchodzi:

 • 0,4-0,5% ceny z faktury zakupu rocznie za GAP finansowy,
 • 0,7-0,8% rocznie za GAP indeksowy,
 • 0,7-1,1% rocznie za GAP fakturowy. Można znaleźć też tańsze opcje w okolicach 0,4% rocznie, ale z większą ilością wykluczeń.

Oczywiście podane powyżej ceny są cenami orientacyjnymi. Wraz ze wzrostem popularności tego rodzaju ubezpieczeń ich cena ciągle maleje. Leasingodawcy oferują również różne zakresy ubezpieczenia GAP w ramach danego wariantu, co ma bezpośrednie przełożenie na ich cenę.

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze GAP?

Wybierając ofertę GAP warto zwrócić uwagę na maksymalną wartość odszkodowania, szczególnie gdy chcesz leasingować auto znacznej wartości.

Na ubezpieczenie GAP decydują się najczęściej osoby, którym już przydarzyła się szkoda całkowita lub kradzież w trakcie spłaty leasingu. Jednocześnie wraz ze wzrostem świadomości klientów coraz więcej osób wykupuje ubezpieczenie GAP dla tzw. świętego spokoju. Może też zdarzyć się , że decydując się na ubezpieczenie GAP dostaniesz leasing na jeszcze lepszych warunkach.

Ważne: Pamiętaj że ubezpieczenie GAP możesz nabyć tylko podczas zawierania umowy leasingu. W trakcie spłaty leasingu nie ma już możliwości dokupienia GAP, a przynajmniej nie za pośrednictwem leasingodawcy (wyjątek od tej reguły stanowi GAP Casco).

Podsumowując ubezpieczenie GAP dzięki różnorodności wariantów oraz możliwości płatności w ratach leasingu staje się coraz popularniejsze, szczególnie przy leasingu nowych pojazdów. Jednocześnie nie jest ono obowiązkowe, dlatego nikt nie zmusi Cię do jego wykupienia. Jeśli liczysz się z możliwością szkody całkowitej lub kradzieży to zdecydowanie warto rozważyć zakup tego ubezpieczenia.

 

Limity wypłat z GAP

Większość ubezpieczeń GAP pozwala na ochronę na maksymalną kwotę 150 000 PLN. Jeśli jednak suma ta jest niewystarczająca, to niektóre firmy leasingowe oferują GAP na wiekszą kwotę ubezpieczenia do 250 000 PLN, a nawet i do 400 000 PLN.

 

Górna granica ceny samochodu do GAP

Znaczna większość leasingodawców może zaproponować ubezpieczenie GAP, gdy cena samochodu nie przekracza kwoty 400 000 lub 500 000 PLN. Zdarzają się jednak firmy leasingowe proponują wyższy limit, nawet do 1 000 000 PLN.

 

Wykluczenia z ubezpieczenia GAP

Firmy leasingowe oferują GAP z różnych towarzystw ubezpieczeniowych, które to stosują różne wyłączenia odpowiedzialności od powstałych szkód. Oto lista często spotykanych wykluczeń:

 • Rodzaj pojazdu – takie jak autobusy, do nauki jazdy, do przewozu osób lub przesyłek, uprzywilejowane, specjalne, wyścigowe, motocykle oraz pojazdy zabytkowe.
 • Katastrofy naturalne.
 • Pojazdy powyżej 10 lat.
 • Próby samobójcze, jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.
 • Kierujący pojazdem nie posiada wymaganych uprawnień.
 • Uprawianie pojazdem sportów motorowych.
 • Brak zgody na wypłatę odszkodowania z polisy AC przez ubezpieczyciela lub brak aktualnej polisy AC w dniu powstania szkody.
 • Brak aktualnych badań technicznych pojazdu.
 • Umyślne spowodowanie szkody.
 • Szkody powstałe na skutek działań wojennych, rozruchów społecznych, uczestnictwa w zamieszkach lub przestępstwie, czy też aktów terroryzmu.
 • Szkoda całkowita powstała poza krajami Unii Europejskiej.
 • Pojazd był oddany w krótkoterminowy najem, dzierżawę lub użyczenie.
 • Kradzież auta gdy kluczyki lub dokumenty były dostępne w środku pojazdu lub gdy kradzieży dokonała osoba mająca stały dostęp do kluczyków.
 • Użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Finansowane przez nas pojazdy

Szukasz innego pojazdu? Zadzwoń!
608 10 10 66