Polityka prywatności Auto za grosze

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez PHU Partner – Mariusz Bąkowski z siedzibą w Krakowie.

 

§ 1 Definicje

 1. Administrator – oznacza firmę PHU Partner – Mariusz Bąkowski z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 32/17, 31-610 Kraków wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerami 87/2003 (NIP: 678-184-54-09, Regon: 357128870), który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie autozagrosze.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Ogólne Informacje

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej i powiązanych usług.

 

1. Przetwarzanie Danych Osobowych

Dane osobowe, w rozumieniu art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w UE (RODO), to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp.

 

2. Administrator danych

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 (7) RODO jest: Administrator. Dane kontaktowe: numer telefonu: +48 602 374 081 lub adres pocztowy mario@irda.pl ze wskazaniem tematu „Ochrona danych osobowych”.

 

3. Prawa Osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 i nast., RODO:

 • Prawo dostępu;
 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do sprzeciwu.

Ponadto, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania danych osobowych użytkownika.

 

4. Ujawnienie danych

W przypadku prawnego obowiązku, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych właściwym organom lub organom ścigania.

 

5. Przetwarzanie Danych Osobowych

5.1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”),
 • poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

5.2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5.3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • realizacji usługi świadczonych przez usługodawcę, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom finansującym pojazdy i świadczącym usługi prawne.
 • odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego,
 • prowadzenie analizy częstotliwości zapytań o produkty

5.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy czy odpowiedzi na zapytanie. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych będzie brak możliwości kontaktu i odpowiedzi na zapytanie.

 

6. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

6.1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania luboprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przezUżytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

6.2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

6.3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

7. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

7.1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • Konfiguracji serwisu

 – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 – rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 – zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

 – zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

 – rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…

 • Uwierzytelnienia użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

 – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

 – optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

 – poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu

 – zapamiętania lokalizacji użytkownika

 – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji

 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 – tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

7.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 – www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 – Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 

8. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

8.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji na stronach:

 • Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/change-internet-explorer-privacy-settings)
 • Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security)
 • Opera (http://help.opera.com/Linux/11.01/pl/cookies.html)
 • Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=114836)

8.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

9. Kontakt

W przypadku kontaktu Użytkownika, np. e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, to podane w ten sposób dane (tj. adres e-mail jeśli został podany, imię i numer telefonu) będą przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika. Dane zostaną usunięte, gdy ich przechowywanie nie jest dłużej konieczne (zwykle po upływie jednego roku) lub zostanie ograniczone ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania lub wystąpią okresy przedawnienia, których należy przestrzegać.

 

10. Okres, przez jaki przechowywane są dane Użytkownika

Przekazane przez użytkownika dane przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 1. a) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest umowa – przez czas trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 2. b) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy w przypadku braku aktywności Użytkownika.

 

11. Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może tę zgodę wycofać w dowolnym momencie.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach reklamowych i w celach analizy danych. Użytkownik może nas poinformować o swoim sprzeciwie wysyłając wiadomość e-mail na adres mario@irda.pl.

 

12. Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo poprosić o usunięcie lub zablokowanie danych w całości lub części, zażądać ich udostępnienia albo wnioskować o korektę danych osobowych, które przetwarzamy. Nie ma obowiązku stosować się do konkretnego formularza. Użytkownik może napisać do nas wiadomość e-mail, wysyłając ją na adres mario@irda.pl albo skorzystać z dostępnego w naszej witrynie formularza kontaktowego.

 

13. Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane użytkownika przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są regularnie ulepszane wraz z postępem technologicznym.

 

14. Zmiany

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności, a w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, użytkownik zostanie o tym powiadomiony w sposób, aby móc zapoznać się ze zmianami, zanim zaczną obowiązywać.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dalsze korzystanie z naszych Usług po publikacji lub wysłaniu do użytkownika powiadomienia o wprowadzonych zmianach w niniejszej Polityce ochrony prywatności oznacza zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych użytkownika zgodnie ze zaktualizowaną Polityką ochrony prywatności.

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych na: maj 2018 roku.

Oferta finansowanych pojazdów

Szukasz innego pojazdu? Zadzwoń!
608 10 10 88