Czyszczenie BIK, czy jest to możliwe?

Samo formułowanie „czyszczenie BIK” sugeruje, że z bazy BIK można usunąć niewygodne informacje o złej historii kredytowej. W praktyce nie jest to jednak możliwe. Podpowiemy jak uniknąć trafienia do BIK, a jeśli już jesteśmy, to co możemy zrobić.

Zasady przekazywania danych do BIK, ich przechowywania oraz wprowadzania do nich ewentualnych zmian są regulowane przez Prawo bankowe. BIK nie modyfikuje przekazywanych danych, a jest jedynie ich administratorem, który je publikuje.

Czy można wyczyścic BIK? Jak nie trafik do BIK

Kiedy dane pojawiają się w BIK?

Twoje dane są udostępniane do BIK w momencie, kiedy składasz wniosek jakiś kredyt. Następnie, już po udzieleniu samego kredytu, instytucje finansowe regularnie przekazują dane podczas spłat kolejnych rat. Zaznaczają one, czy raty są spłacane terminowo czy też z opóźnieniem. Informacje te są aktualizowane przynajmniej 1 raz w tygodniu. I tak aż do zakończenia spłaty całego kredytu. W zależności od tego czy kredyt spłacany był terminowo czy też z opóźnieniami, informacje gromadzone w BIK są pozytywne lub negatywne.

 

Dobra historia kredytowa BIK

Jeśli kredyt był spłacany w terminie, to instytucje finansowe, które sprawdzają Twoją historię kredytową w BIK nie widzą tych informacji. Chyba, że wyraziłeś u nich zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach.

 

Zła historia kredytowa BIK

W przypadku gdy Twój kredyt nie był spłacany terminowo, informacje o nim mogą być przetwarzane bez Twojej zgody przez okres 5 lat. Warunkiem jest to, że opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło już 30 dni od czasu, kiedy zostałeś poinformowany o zamiarze przetwarzania informacji na temat danego kredytu.

Tak w skrócie wyglądają zasady, dzięki którym powstaje Twoja historia kredytowa w BIK. Tak naprawdę to masz ograniczone możliwości, jeśli chodzi o jej zmianę. W praktyce możesz jedynie wyrazić lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie. Możesz też złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu w Twoim banku. Masz też prawo ubiegać się o korektę nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji, a wniosek w tej sprawie musisz złożyć w instytucji, która przekazała te dane do BIK.

 

Czy można wystąpić o edycję danych z BIK?

Są 3 sytuacje, kiedy możesz złożyć wniosek o usunięcie / korektę danych w BIK.

  • Chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym (możesz to zrobić tylko w przypadku, jeśli kredyt był spłacany w terminie).
  • Minęło 5 lat od spłaty problematycznego kredytu – chcesz mieć pewność, że nie jest on już brany pod uwagę przy ocenie Twojej historii kredytowej.
  • Zauważyłeś w swojej historii kredytowej jakieś nieprawdziwe lub nieaktualne informacje – i chcesz je skorygować.

Pamiętaj że wniosek o korektę lub usunięcie danych składasz w instytucji finansowej, która przekazała te dane do BIK, a on wprowadza zmiany tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku otrzymanego od tej instytucji.

 

Na czym, polega czyszczenie BIK?

Firmy, które oferują usługę tzw. “czyszczenia BIK” wykorzystują często pewną prawną furtkę. Polega ona na tym że BIK przechowuje informacje o spóźnieniu w płatności raty kredytu tylko wtedy, gdy wynosi on co najmniej 60 dni, a ponadto minęło 30 dni od wysłania przez bank powiadomienia do klienta. Banki czasami nie stosują się do tego drugiego warunku i to próbują wykorzystać tzw. „czyściciele BIK”, podważają w imieniu klienta zasadność dokonania wpisu do BIK z powodu złamania procedury.

Ponadto firmy te mogą wystąpić również w imieniu klienta do banku lub SKOK-u z wnioskiem o restrukturyzację długu, czyli np. skonsolidowanie kredytów tak, aby były łatwiejsze do spłacenia. Taka firma może też wystąpić do BIK z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowych danych lub wycofanie zgody na przetwarzanie informacji o terminowo spłaconym kredycie.

Oczywiście jeśli tylko dysponujemy czasem, wszystkie te procedury można wykonać samodzielnie co dokładnie opiszemy poniżej. Jeśli jednak nie mamy na to czasu, to możemy zlecić tę usługę firmie, która profesjonalnie zajmującej się wykreślaniem dłużników z baz dłużników. Na to drugie rozwiązanie warto zdecydować się w przypadku gdy widniejemy jako dłużnik nie tylko w BIK, ale również w innych bazach dłużników takich jak BIG, KRD, ZBP, CEIDG, KRS, KNF, giełdy wierzytelności itp.

 

Jak sprawdzić swoją historię w BIK?

Wszystkie te rozważania nie mają oczywiście żadnego sensu, jeśli nie znasz swojej historii kredytowej w BIK. Można to bardzo łatwo sprawdzić. Każdy może pobrać raport na temat swojej historii. Wystarczy wejść na stronę Biura Informacji Kredytowej, założyć konto i przejść prostą procedurę weryfikacyjną. Czytaj więcej na ten temat w kolejnym punkcie.

 

Jak samemu wyczyścić BIK?

1. Pierwszy krok, to zamówienie opisanego wcześniej raportu historii kredytowej z BIK i sprawdzenie, które umowy mogą negatywnie wypływać na naszą historię kredytową. Raport można zamówić na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej. Koszt raportu to 39 zł.

2. Analiza raportu. Sprawdzamy, w których spłaconych zobowiązaniach występowały zaległości lub istnieje niezgodność danych.

3. Wysyłamy wniosek do banku lub instytucji, na wniosek której dokonano wpisu. Pismo można uznać jako reklamację. To bardzo ważne o tyle, że bank ustawowo mają 30 dni na rozpatrzenie pisma reklamacyjnego. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, to reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z naszym wnioskiem.

4. Pismo wysyłamy listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Jak zlecić czyszczenie BIK profesjonalistom?

1. Jeśli widniejesz w BIK lub/i innych bazach takich jak  BIG, KRD, ZBP, CEIDG, KRS, KNF itp. skorzytaj z naszej oferty czyszczenia baz dłużników.

2. Szczegółowo przeanalizujemy Twoją sytuację i wyślemy Ci pełny raport zadłużeń i wpisów ze wszystkich bazach dłużników.

3. Sporządzimy i wyślemy w Twoim imieniu wszystkie wymagane wnioski, wezwania, ugody i umowy.

4. W razie potrzeby doprowadzimy do bezpośredniego kontaktu z Twoimi wierzycielami.

 

Jak uzyskać dobrą historię kredytową w BIK?

Oto kilka zasad dbania o pozytywny wizerunek finansowy w BIK

 

1. Należy być znany dla BIK i posiadać kredyty.

Przy opracowywaniu współczynnika korzysta się z historii kredytowej, którą klient musi posiadać. Inaczej jest dla banku anonimowy i stanowi zagadkę, a w finansach zagadki nie są mile widziane. Jeśli nie masz żadnych kredytowych zobowiązań warto otworzyć kartę kredytową i regularnie spłacać swoje zadłużenia bądź kupić jakiś produkt na raty. Pozwoli Ci to zaistnieć w systemie.

 

2. Regularnie sprawdzać swój profil w BIK.

Aby móc coś zmienić musisz znać fakty. Regularne monitorowanie Twojego współczynnika w BIK pozwoli Ci reagować w odpowiedni sposób i sprawdzać, w jaki sposób Twoje działanie wpływa na scoring. Moża też pomyśleć o zakupie subskrypcji, która kosztuje 99 złotych na rok i upoważnia do 12-krotnego pobrania raportu.

 

3. Nie przekraczać limitów!

Jeśli zdarza Ci się to raz na jakiś czas nie jest to aż tak brzemienne w skutkach, jednak regularne przekraczanie limitów świadczy o tym, że nie radzisz sobie ze swoimi finansami.

 

4. Terminowo spłacać raty kredytowe.

Nie ma dla Twojego scoringu gorszego ciosu niż nieregularne spłacanie rat kredytowych. Okazuje się bowiem, że terminowość spłat ma blisko 10-krotnie większe znaczenie dla Twojego scoringu niż to w jakim stopniu wykorzystujesz dostępne limity kredytowe i 15-krotnie większe znaczenie niż to ile wniosków kredytowych składasz występując o kredyt hipoteczny. Ponadto, jeżeli spóźnimy się ze spłatą ponad 60 dni kredytodawca może przetwarzać takie dane nawet do 8 lat po spłaceniu zobowiązania. Naprawdę, nie warto.

 

5. Uprzedzać bank o spodziewanych problemach ze spłatami.

Podstawą w relacjach między bankiem a klientem jest fakt, iż bankowi naprawdę zależy na udzieleniu Ci kredytu. Warto więc traktować kredytodawcą nie jak oprawcę, lecz jako wspólnika bądź pomocnika i rzetelnie informować go o wszelkich problemach. Zamiast wpadać w spiralę zadłużeń warto stanąć z problemem twarzą w twarz i pokazać kredytodawcom nasze dobre intencje, a najlepiej zająć się sytuacją zanim bank dowie się o naszych trudnościach. Unikając odpowiedzialności szkodzimy sobie jeszcze bardziej, więc lepiej nastawić się na współpracę.

 

6. Wyrażać zgodę na przetwarzanie danych przez BIK.

Taka polityka zawsze się opłaca. Posiadając negatywną historię, czyli jeśli chociaż raz spóźniamy się ze spłatą ponad 60 dni, bank i tak ma prawo do korzystania z tych informacji bez naszej zgody. A jeśli właśnie zamykany kredyt był naszą wizytówką to warto się tym chwalić, więc przetwarzanie takich danych wyjdzie nam na dobre.

 

7. Cofać zgodę na przetwarzanie danych o kłopotliwych zobowiązaniach.

Nie pomoże Ci  to natychmiast, bo bank i tak ma prawo wykorzystywać te informacje przez 5 lat, ale utniesz ze swojej historii kolejne 3, które bardzo często okazać się mogą zbawienne.

 

8. Sprawdzać, czy bank usunął informacje o już nieistniejących zobowiązaniach.

Czasami zdarza się, że banki są opieszałe i zwlekają z aktualizacją informacji. Oznacza to wówczas, że już formalnie zamknięte zobowiązania wciąż obciążają twoje konto. Co z tym zrobić? Należy złożyć reklamacje do banku o bezzwłoczne usunięcie takiej informacji.

Zobacz finansowane przez nas pojazdy

Szukasz innego pojazdu? Zadzwoń!
608 10 10 66